Aktuálně

V sekci 'Nabízíme' - 'Volné byty', je nová nabídka na prodej bytu. Pro více informací klikněte zde.

Od 1.8.2018 se při převodu družstevního podílu ruší přejímky bytu za účasti bytového technika družstva. Ke smlouvě o převodu družstevního podílu bude doložen oběma stranami podepsaný předávací protokol – ke stažení zde.

Provedení kontroly technického stavu jednotky při změně uživatelských nebo vlastnických práv na vlastní žádost je zpoplatněno dle platného sazebníku poplatkem 500 Kč.


  O nás

V souladu se zněním stanov Stavebního bytového družstva Vítkovice je předmětem činnosti družstva především provádění a zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, uzavírání smluv o nájmu, případně jiných smluv souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor. V neposlední řadě SBD Vítkovice zajišťuje správu a provoz nemovitostí ve vlastnictví jiných osob.


V současné době SBD Vítkovice spravuje bezmála 12 000 bytů, přičemž ve vlastnictví družstva je přibližně 10 000 bytů v lokalitách Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Dubina a Poruba.

SBD Vítkovice patří z pohledu počtu spravovaných jednotek mezi největší bytová družstva na území České republiky. Díky dobré ekonomické kondici a stabilnímu zázemí bude nadále zajišťovat potřebné služby všem svým družstevníkům i spravovaným bytovým domům s fungujícími společenstvími vlastníků.

  Úřední hodiny SBD Vítkovice

  Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 16.30
  Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 16.30
  Mimo uvedené hodiny po předchozí telefonické domluvě.

  Hlášení poruch a havárií

Pondělí - pátek 6.00 - 15.00
SBD Vítkovice tel.: 556 205 462, 602 750 072
Pondělí - pátek 15.00 - 6.00
Firma COME   tel.: 596 611 155, 602 513 156
Sobota, Neděle (nepřetržitě)
Firma COME   tel.: 596 611 155, 602 513 156

Poruchová služba Veolia
tel.: 800 800 860
Poruchová služba ČEZ
tel.: 800 850 860
Poruchová služba OVAK
tel.: 800 202 700

Ostatní telefoní čísla najdete v menu:    'Kontakty'.