SBD Vítkovice

   Historie


Stavební bytové družstvo Vítkovice vzniklo jako družstvo lidové přijetím stanov ustavující členskou schůzí 15. července 1959 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Městského národního výboru v Ostravě ze dne 17. července 1959.

Hned druhý den bylo Stavební bytové družstvo zapsáno v obchodním rejstříku jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců VŽKG, n. p. V roce 1966 byl název změněn na Stavební bytové družstvo pracovníků VŽKG n. p.Ostrava. Od roku 1975 byl název zjednodušen na Stavební bytové družstvo Vítkovice, a tento název je užíván doposud.