Dokumenty

   Vnitrodružstevní formuláře


Word Čestné prohlášení a potvrzení zaměstnavatele k odměnám

Word Plán oprav

Word Plná moc pro zastupování člena družstva na členské schůzi samosprávy

Word Šablona pro zápis z jednání členské schůze samosprávy

PDF Oznámení o pronájmu bytové jednotky v osobním vlastnictví

PDF Oznámení o změně počtu osob ve společné domácnosti

PDF Předávací protokol při převodu družstevního podílu

PDF Předávací protokol při převodu vlastnického podílu

PDF Přihláška - dotazník člena bytového družstva

PDF Souhlas s inkasem

PDF Žádost o pronájem bytové jednotky

PDF Žádost o přidělení bytové jednotky

PDF Žádost o souhlas s podnájmem družstevní bytové jednotky

PDF Žádost o stavební úpravu v bytové/nebytové jednotce

PDF Žádost o změnu vlastníka