Dokumenty

   Pojištění


POJIŠTĚNÍ SBD VÍTKOVICE

SBD Vítkovice, jako člen Českomoravského svazu bytových družstev, je v oblasti stavebního pojištění zahrnuto do rámcové pojistné smlouvy uzavřené s POJIŠŤOVNOU KOOPERATIVOU a.s. Do této smlouvy jsou zahrnuty všechny byty v majetku SBD Vítkovice, i byty vlastníků pod správou družstva.

Konkrétní podmínky pojištění jsou obsaženy v přihlášce k rámcové pojistné smlouvě, která je platná vždy na období jednoho kalendářního roku a k 1. 1. roku následujícího je aktualizována a příp. doplněna.


Přihláška je rozdělena na:

smluvně povinné druhy pojištění

- pojištění majetku „all risk“

- pojištění odpovědnosti za újmu


smluvně nepovinné druhy pojištění

- pojištění pro případ odcizení

- pojištění pro případ vandalismu (součástí je např. sprejerství či vyklování fasády)

- pojištění skel

- pojištění „nepřímého úderu blesku“

- pojištění „nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelnou událostí“

- pojištění strojů

- pojištění elektroniky

- pojištění „úniku vody – vodné stočné“


V tabulce je uveden přehled druhů pojistných událostí a podmínek, za kterých (dle aktuální přihlášky) je prováděna likvidace ze strany pojišťovny.

PŘEHLED POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
DRUHSPOLUÚČASTINTERGRÁLNÍ FRANŠÍZA
all risk1.000 Kč
odpovědnost1.000 Kč
vandalismus1.500 Kč
vyklování fasády ptactvem1.500 Kč
sprejerství2.500 Kč
odcizení1.000 Kč
hasící přístroje100 Kč
skla500 Kč
nepřímý úder blesku1.000 Kč
elektronika3.000 Kč
únik vody1.000 Kč
desinfekce a desinsekce1.000 Kč
potrubí a rozvody1.000 Kč


Pro nahlášení pojistných událostí kontaktujte prosím techničky příslušné obvodní bytové správy.

V případě Vašich dotazů k problematice pojištění Vám podá informace Ing. Hana Rosypálková, právní oddělení SBD Vítkovice na tel.: 556 205 433, příp. e-mailu: hana.rosypalkova@sbd-vitkovice.cz