Potřebuji vyřídit

   Převod do osobního vlastnictví


Převod bytu nebo garáže do vlastnictví člena družstva řeší zákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, zákon č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění

O převod bytu do vlastnictví členů družstva si může požádat každý člen družstva - nájemce. Pokud je to již letitý nájemce a podával si žádost v letech 1992, 1995, popřípadě má smlouvu o smlouvě budoucí, musí podat výzvu - žádost, že chce převod uskutečnit. Tyto staré žádosti jsou vedeny pouze jako evidence, že v budoucnu budou mít nájemci o převod bytu do vlastnictví zájem.

Při převodu bytu musí být uhrazen investiční úvěr (anuita) a případný úvěr na revitalizaci domu, připadající v alikvotní části předmětnému bytu.

Pokud na domě, ve kterém je dotčený byt, nevázne úvěr na výstavbu či rekonstrukci domu, návrh smlouvy a výzvu k podpisu zašleme během jednoho roku (12-ti měsíců). Žádosti se vyřizují postupně dle pořadí a kapacitních možností družstva.

V případě nesplaceného zůstatku úvěru na výstavbu – anuity, či úvěru na rekonstrukci domu je mimořádná splátka bance možná vždy k 30. 6. nebo 31. 12., s platbou na účet družstva do 30. 4. nebo 31. 10., žádost o převod je v těchto případech nutno podat do 31. 3. nebo 30. 9. Žadatelům o převod (nájemcům bytu), kteří potřebují potvrzení pro banku, že byt lze převést do vlastnictví, vystavíme na základě jejich žádostí a po uhrazení předepsaného poplatku potvrzení.

Převod bytu do osobního vlastnictví je zpravidla možný v následujícím pololetí, po vyúčtování mimořádné splátky bankou, obdržení potvrzení banky pro výmaz zástavy v katastru nemovitostí a dle kapacitních možností družstva. Poplatky banky spojené s mimořádnou splátkou (za dodatek k úvěrové smlouvě a změnu splátkového plánu) jsou účtovány k tíži žadatele o převod a splatné před podpisem smluv o převodu.

Poplatky družstva související s převodem bytu do vlastnictví a mimořádnou splátkou úvěru jsou splatné před podpisem smluv o převodu a hradí je budoucí vlastník.

Před podpisem smluv žadatel předloží potvrzení ekonomického úseku družstva o bezdlužnosti na nájmu a službách.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podává družstvo do 7 pracovních dnů od podpisu smluv.

Vyřizuje odd. členských a bytových záležitostí, Přemyslovců 55/7 v O.- Mar. Horách


Více informací:

bytové a členské záležitosti - Hrabůvka, ZábřehJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926