Potřebuji vyřídit

   Změna počtu osob


Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli, neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svou povinnost vyplývající z nájmu. Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě – v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.


Více informací:

bytové a členské záležitosti - Hrabůvka, ZábřehJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926