Potřebuji vyřídit

   Podnájem družstevního bytu


V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu pronajatý byt nebo jeho část na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele – tedy družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena z družstva.

Souhlas s podnájmem nezbavuje člena družstva práv a povinností nájemce dle stanov družstva.

Podnájemce je povinen dodržovat domovní řád. Při nedodržování domovního řádu může být souhlas s podnájmem odvolán.

Souhlas s podnájmem vyřizuje osobně člen družstva – společní členové družstva na referátu pro bytové a členské záležitosti družstva, ul. Přemyslovců 7 v O.-Mar. Horách, v přízemí, v úřední dny pondělí nebo čtvrtek.

Souhlas s podnájmem je zpoplatněn v souladu s aktuální směrnici o poplatcích.

Po podpisu statutárním zástupcem družstva je souhlas zaslán na doručovací adresu člena družstva – nájemce zpravidla do 7 pracovních dnů.


Více informací:

bytové a členské záležitostiRaždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitostiWasiková556 205 441ivana.wasikova@sbd-vitkovice.cz
bytové a členské záležitostiUnucková556 205 441sona.unuckova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748