Potřebuji vyřídit

   Podnájem družstevního bytu


V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu pronajatý byt nebo jeho část na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele – tedy družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena z družstva.

Souhlas s podnájmem nezbavuje člena družstva práv a povinností nájemce dle stanov družstva.

Podnájemce je povinen dodržovat domovní řád. Při nedodržování domovního řádu může být souhlas s podnájmem odvolán.

Souhlas s podnájmem vyřizuje osobně člen družstva – společní členové družstva na referátu pro bytové a členské záležitosti družstva, ul. Přemyslovců 55/7 v O.-Mar. Horách, v přízemí, v úřední dny pondělí nebo čtvrtek.

Souhlas s podnájmem je zpoplatněn v souladu s aktuální směrnici o poplatcích.

Po podpisu statutárním zástupcem družstva je souhlas zaslán na doručovací adresu člena družstva – nájemce zpravidla do 7 pracovních dnů.


Vzor návrhu smlouvy o podnájmu bytové jednotky. - ke stažení zde,


Více informací:

právní referátErika Václavíková556 205 433erika.vaclavikova@sbd-vitkovice.cz
mobil737 384 279
právní referátIng. Hana Rosypálková556 205 434hana.rosypalkova@sbd-vitkovice.cz