Potřebuji vyřídit

   Změna vlastníka ve správě družstva


Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to ke dni právních účinků vkladu.

Tento dokument předložíte osobně na referátu pro bytové a členské záležitosti, Přemyslovců 55/7 v O.- Mar. Horách, v přízemí, v úřední dny pondělí nebo čtvrtek.

Zároveň je nutno doložit vyplněný a podepsaný formulář o převodu vlastnického práva mezi předávajícím a nabyvatelem a protokol se stavy vodoměrů a měřičů tepla pro rozúčtování služeb, včetně oznámení počtu bydlících osob.


Více informací:

bytové a členské záležitosti - HrabůvkaJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Zábřeh, DubinaIng. Pavla Šamajová556 205 443pavla.samajova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926