Potřebuji vyřídit

   Změna vlastníka ve správě družstva


Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to ke dni právních účinků vkladu.

Tento dokument předložíte osobně na referátu pro bytové a členské záležitosti, Přemyslovců 55/7 v Ostravě - Mariánských Horách, v přízemí.

Zároveň je nutno doložit vyplněný a podepsaný formulář Žádost o převod vlastnického práva - ke stažení zde PDF, mezi předávajícím a nabyvatelem a Předávací protokol - ke stažení zde PDF, se stavy vodoměrů a měřičů tepla pro rozúčtování služeb, včetně oznámení počtu bydlících osob.


Více informací:

bytové a členské záležitosti - Hrabůvka, ZábřehJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926