Ohlášení stavební úpravy

Pro zaevidování žádosti je nezbytné doručit žádost řádně vyplněnou, včetně všech příloh (viz informace v žádosti).

Žádost včetně všech příloh je možné doručit v elektronické podobě na e-mailovou adresu oblastně příslušnému stavebnímu technikovi (viz záložka Kontakty), nebo v tištěné podobě vhodit do schránky správní budovy družstva v Ostravě – Mar. Horách na ul. Přemyslovců 55/7, popřípadě na technický úsek družstva v Ostravě – Mar. Horách na ul. Daliborova 390/54.

 Žádost o stavební úpravu v bytové jednotce nebo nebytovém prostoru – ke stažení zde.