SBD Vítkovice

Bytové domy spravujeme více než 60 let. Za tu dobu jsme se naučili domy stavět, spravovat, privatizovat i revitalizovat. V posledních několika letech se nám podařilo naši společnost přetransformovat do vysoce profesionální správní společnosti. Staráme se o 12500 bytových a nebytových jednotek, a více jak 200 bytových domů nám dalo důvěru a svěřilo nám funkci profesionálního předsedy.

Historie družstva

Stavební bytové družstvo Vítkovice vzniklo jako družstvo lidové přijetím stanov ustavující členskou schůzí 15. července 1959 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Městského národního výboru v Ostravě ze dne 17. července 1959.

Hned druhý den bylo Stavební bytové družstvo zapsáno v obchodním rejstříku jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců VŽKG, n. p. V roce 1966 byl název změněn na Stavební bytové družstvo pracovníků VŽKG n. p. Ostrava. Od roku 1975 byl název zjednodušen na Stavební bytové družstvo Vítkovice, a tento název je užíván doposud.

Současnost družstva

Stavební bytové družstvo Vítkovice je v současnosti profesionální správce 12500 bytových i nebytových jednotek, který nabízí komplexní služby, jednotky spravuje, revitalizuje, provádí bludištěm legislativy, pomáhá s technickou správou domu, vede účetnictví a u více než 200 domů má důvěru ve funkci profesionálního předsedy.

Vždy se chováme jako partner a snažime se o spolupráci na míru přímo pro váš dům​.

Orgány družstva

Představenstvo SBD

Ing. Petr Sabela předseda představenstva
Robert Strakoš místopředseda představenstva
Hana Slípková místopředsedkyně představenstva
Ing. Radek Jurča člen představenstva
Josef Scheitar  člen představenstva
Ing. Taťána Simaová
členka představenstva
Ing. Renáta Tížková
členka představenstva

 

Kontrolní komise SBD

Vendula Kněžínková  předsedkyně kontrolní komise
Ing. Milena Vránová místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Romana Filipová členka kontrolní komise
Ing. Ivana Kundrátová členka kontrolní komise

Informační deska