Změna vlastníka ve správě družstva

Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání. Změna vlastníka se provede v evidenci družstva ke dni právních účinků vkladu na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí nebo výpisu z LV.

Změnu vlastníka ve správě družstva vyřizuje referát pro bytové a členské záležitosti Přemyslovců 55/7 v Ostravě-Mariánských Horách. Návštěvu si prosím objednejte předem prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, telefonicky nebo e-mailem.

Zároveň je nutno doložit vyplněný a podepsaný formulář Žádost o převod vlastnického práva – ke stažení zde, mezi předávajícím a nabyvatelem a Předávací protokol – ke stažení zde, se stavy vodoměrů a měřičů tepla pro rozúčtování služeb, včetně oznámení počtu bydlících osob.

 

 Více informací

bytové a členské záležitosti – Hrabůvka, Zábřeh Jana Raždíková

tel: 556 205 440

mob: 606 720 992

jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
bytové a členské záležitosti – Dubina Ivana Stankušová

tel: 556 205 441

mob: 723 935 748

ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
bytové a členské záležitosti – Ostrava, Poruba Iveta Mohylová

tel: 556 205 442

mob: 602 721 926

iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz